Choďte Duchem (Ga 5,16-26)

Žít z Ducha není nějaká možnost volby nebo výsada "lepších" křesťanů, ale je to Boží příkaz pro VŠECHNY křesťany.