David poznává svůj hřích (2S 12)

Ten muž jsi ty!

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka.

Text kázání

Osnova kázání