Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5)

Bůh pro svůj lid připravuje nádherné nové věci - novou zemi a nové nebe, nebeský Jeruzalém, který je Kristovou nevěstou, církví, která je svatá, čistá a nádherná - připravená pro svého ženicha. 
 

Text kázání