Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7)

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1 Tesalonickým 2:4

Křesťanova svoboda nemůže sloužit jako záminka k hříchu - ani vůči vládní nmoci, ani vůči lidem, ani vůči druhým křesťanům.

Text kázání