Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18)

Podstatou křesťanského náboženství nejsou vnější věci, ale jedině nové stvoření založené na víře v Ježíše Krista. To je víra, která se projevuje aktivními skutky lásky.