K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ?

aaaTři dny a tři noci byl Jonáš v útrobách veliké ryby. Ale to, co se stalo Jonášovi, není v Písmu zapsáno, jen proto, abychom viděli, jak vypadá biblické pokání a spásná víra. Není to jen starozákonní příběh, plný dobrodružství a neočekávaných zvratů. Pamatujme, že Starý zákon je fyzickým obrazem duchovních skutečností, zjevených v Novém zákoně. Pán Bůh použil Jonášův příběh v historii, jako znamení.

 

Text kázání: