Neste břemena jedni druhých (Ga 5,26-6,5)

Jenom vytrvalé a ochotné investování do druhých křesťanů nám může přinést duchovně zralou a rostoucí církev, která se prokazuje ovocem Božího Ducha.