Pokorná podřízenost - první krok lásky (1Pt 3,7)

Muži, milujte své ženy!

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

Text kázání

Osnova kázání