Povolaní, milovaní, zachovaní (Ju 1)

Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův...

Dnešní text nás seznamuje s autorem listu a i s námi samými. Zjevuje nám slavné pravdy toho, kým v Kristu jsme, ukazuje, jak klíčové je trojiční učení pro spásu, a klade důraz na nerozdělitelnost lásky a poznání.

Text kázání

Osnova kázání