Pravé Abrahamovo potomstvo – Kristus

Nikdo nepochopí vztah a tajemství Starého a Nového zákona, neotevře-li mu mysl Boží Duch. Starý zákon není jen zákoníkem nebo knihou o dějinách Izraele. Je jedním velkým portrétem Krista, zaslíbeného Mesiáše. Naplněním a skutečností je Kristus sám...

Text kázání