Spasení na poslední chvíli (Lk 23,39-43)

Podívejme se společně na čtyři charakteristiky opravdových křesťanů, které můžeme vidět během spasení jednoho z lotrů, kteří byli ukřižováni společně s Pánem Ježíšem Kristem.