Strašlivý ve svém hněvu, největší ve svém milování! Ř 11,7-10;

Lidská snaha, byť sebelepší ke spáse nikdy nepovede. Služba Bohu podle lidských představ, ze svých sil je mámení větru a blýskání se jakoby zlata, které je jen zlatem kočičím. Falešným! Je to jen naoko zlato. Není to zlato! Vždyť Pavel dosvědčuje v našem textu tomuto tělesnému Izraeli, že usiloval! Na jiném místě mluví o jeho veliké horlivosti pro Boha, ale bez pravého poznání Ř 10,2.A právě v tom je problém. Izrael usiloval podle svých marných představ, ze svých tělesných sil, bez pravého pochopení a poznání. Propadli pýše, že jejich skutky jsou pro Boha dostačující a Bůh je povinen je přijmout do nebe k sobě! K cíli zákona nedospěli, protože zákonu neporozuměli a nepochopili, proč byl zákon dán!

 

Text kázání:

     

    Osnova kázání