Svoboda od skutků těla (Ga 5,16-26)

Chodit Duchem je jediná možnost, jak můžeme překonat hřích, který v nás přebývá a naplnit to, k čemu jsme povoláni: sloužit v lásce jedni druhým.