TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY ŠTĚDROSTI (FP 4,14-19)

aaaMyslím, že zde máme co do činění se zjevením samotného Božího charakteru: Pán Bůh uspokojil svůj spravedlivý svatý hněv v Kristu: to je zvěst kříže, o tom mluví golgotský kříž. Ale zde se Pán Bůh nezastavil. Jeho charakter je spravedlnost, ale tou to nekončí. On nás v Kristu nejen vykoupil z prokletí hříchu a všechny viny nám odpustil, ale ještě navíc nás obdaroval a stále znovu a znovu obdarovává! Milostí za milostí! Přijal nás za své adoptované děti a postavil ve své lásce na stejné místo, jako svého vlastního Syna, Ježíše Krista! Dělá z nás své vyslance, abychom šířili evangelium, dobrou zprávu o spasení, a tak měli podíl na Božím díle! Jak slavný je náš Pán! Bůh je k nám nesmírně štědrý.

    Text kázání:

    Osnova kázání