Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1

Bůh přesilný, Bůh Abrahamův, Izákův, Bůh náš!  Víte On, on nám nedaroval spolu s Kristem všecko. On nám daroval v Kristu, svém Synu všecko! Jsme nová stvoření! Budeme dnes mluvit právě o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření. Přečtěme si žalm první.

 

 

 

Text kázání: