Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18

Lk 21, 9-18Pavel připomíná korintským co? Evangelium. A nejdůležitější slova tohoto textu jsou dvě slova, které se opakují dvakrát. Podle Písem! Jak bylo totiž psáno, prorokováno v Písmu mnoho set let, a dokonce mnoho tisíc let před samotnými událostmi, tak se přesně stalo! A úplně naprosto stejně, se stejnou jistotou a v přesně stanovený čas se odehraje i vše ostatní týkající se evangelia a naší záchrany. Bůh to v Písmu říká, tak proč o tom pochybovat? A proto milování, ať přijde cokoli, neděste se a nechvějte. Vy patříte Kristu!

Text kázání:

Ke konci kázání je dvakrát citován verš Lk 21, 26. Platí že mocnosti nebeské se zachvějí, ne pekelné. Chyba se stala stažením textu CEP  z Theopilos.  

 

Osnova kázání