VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

Znovu a znovu Bůh před naše oči staví tuto životodárnou pravdu: dokud lidé nepoznají Krista, dokud mu neuvěří, dokud neposlechnou evangelium, do té doby budou, ať si toho jsou vědomi či ne, otroky ďábla. A toto otroctví končí jediným způsobem: hrozným Božím spravedlivým soudem! Svod přichází v podobě lidských bájí – a co jiného je evoluční náboženství? Jindy se vkrádá do myslí lidí v tzv. duchovní podobě – to je filosofování založené na vesmírných mocnostech. Co jiného jsou falešní bohové než výplod padlých duchovní bytostí, které se snaží odvést člověka od poznání pravdy evangelia Pána Ježíše Krista, od života samotného, od Boží slávy? Ale bratří, my máme evangelium!

     

     

     

    Text kázání: