Víra vítězí nad společenským rozkladem (Ž 11)

Od pokušení k víře

Hospodin chrání své milované proti svévolníkům a dává jim skrze víru v Ježíše Krista vítězit nad každým pokušením, které přichází

Osnova kázání