Za co se modlí Bůh? (J 17: 1-5) - z tech. důvodu zkracená nahrávka, pro přečtení celého kázání klikni na "Text kázání"

A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!" Zjevení Janovo 5:13

Ve světle přicházejících událostí ukřižování je nejdůležitějším cílem Pána Ježíše ne jeho utrpení, ani to nejsou opuštění učedníci. Není to nic jiného a nic menšího, než Boží sláva. Promýšlíte, co je cílem vašeho života? Proč každé ráno vstanete a jdete do školy? Proč má smysl doma studovat a připravovat se? Je to jen povinnost? Ne! Je to milost, aby křesťan rostl v poznání a umění, aby tak mohl lépe sloužit Bohu vším, čím je a co dělá. Aby oslavil Boha.

Text kázání

Osnova kázání