ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35

Pán Ježíš je k sobě volá a vysvětluje jim, že satan nemůže bojovat sám proti sobě a být sám v sobě takto rozdělen. Také je varuje před rouháním se Duchu svatému. Je zde v textu potvrzení toho, co jsem říkal již v úvodu. Není žádné spojení temnoty se světlem, Krista s Beliálem a nevěřícího s věřícím 2 k 6,14-18; Není zde žádné sjednocení srdce a mysli. Není zde žádné pochopení, smíření mezi těmi věcmi. Žádný možný kompromis, žádná možná smlouva, dohoda! Je to věc a skutečnost na kterou bychom měli být v každý okamžik stejně dobře připravení, jako byl Pán Ježíš. Ale nejsme, že? Vždy nás to spíše zaskočí.

 

 

 

 

Text kázání: 

Osnova kázání