Zodpovědnost křesťana je růst v milosrdenství, lásce a pokoji (Ju 1-2)

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus (Koloským 2:2)

Osnova kázání