LEKCE O POKOŘE (MK 10,35-45) Milan Bulák Markovo evangelium
Mk 10,35-45_osnova.pdf 2022
DOBRÁ ZPRÁVA O KRISTU DNES PROMĚNÍ TVŮJ ŽIVOT (KOLOSKÝM 1,1-8) Jan Suchý
Kol 1,1-8_osnova_0.pdf , Kol 1,1-8_otázky_0.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským
Ř 10,16-21_osnova_0.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky
Sk 18,18-28_osnova_0.pdf 2022
POD TÍHOU BOŽÍHO KÁZNĚNÍ (ŽALM 39) Daniel Adamovský
Ž 39 - osnova.pdf 2022
JEN BŮH MŮŽE DÁT TO, CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ (LK 1,5-13) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 1,5-13_osnova.pdf 2022
Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21; Pavel Borovanský
Ř 10,16-21_osnova_0.pdf 2022
KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET! Pavel Borovanský
Ř 10,12-15_osnova_1.pdf 2022
MŮJ BŮH JE SKÁLA! (Jon 3,9-10) Jan Suchý
Jon 3,9-10_osnova_0.pdf , Jon 3,9-10_otázky_0.pdf 2022
Jak Bůh budí bázeň! Ž 130 Pavel Borovanský Žalmy
Ž 130otáz_1.pdf 2022
VÍŠ, KDO JE TVŮJ BŮH? (JON 4,1-11) Jan Suchý
Jon 4,1-11_osnova_0.pdf , Jon 4,1-11_otázky_0.pdf 2022
ŽENY PODŘIZUJTE SE SVÝM MUŽŮM JAKO PÁNU! (EFEZSKÝM 5,22-24) Aleš Novotný
Ef 5,22-24 - osnova.pdf , Efezským 5_22_24_otázky.pdf 2022
I UVĚŘILI NINIVŠTÍ MUŽI BOHU, VYHLÁSILI PŮST (JON 3,1-10) Jan Suchý
Jon 3,1-10_půst_osnova_0.pdf , Jon 3,1-10_půst_otázky_0.pdf 2022
PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům
Ř 1,18-28_osnova_0.docx , Ř 1,18-28otázky_0.pdf 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky
Sk 10,24-48_osnova_0.pdf 2022
Jedině v Kristu, jedině vírou v Krista! Ř 10,5-11; Pavel Borovanský
Ř 10,5-11_osnova_0.docx , OTÁZKY Ř 10,5-11;_0.pdf 2022
ZBOŽNOST ZAČÍNÁ A KONČÍ EVANGELIEM! Ef 6,13-17; Roman Klusák Efezským
Ef 6,13-17_osnova.pdf , Ef 6,13-17_otázky.pdf 2022
MÁŠ U BOHA JEŠTĚ DRUHOU ŠANCI? (Jon 3,1-10) Jan Suchý
Jon 3,1-10_osnova_1.pdf , Jon 3,1-10_otázky_0.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův
Jk_3_osnova_0.pdf 2022
K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ? Jan Suchý
Jon 2,1a11_Mt 12,38-41_osnova_0.pdf , Jon 2,1a11_Mt 12,38-41_otázky_0.pdf 2022
VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27 Pavel Borovanský
J 11,20-27_osnova_0.pdf 2022
U HOSPODINA JE SPÁSA! (Jon 2,1-11) Jan Suchý
Jon 2,1-11_osnova_0.pdf , Jon 2,1-11_otázky_0.pdf 2022
KRISTUS, ZDROJ ŽIVÉ VODY PRO MRTVÝ SVĚT! Ř 10,1-4; Pavel Borovanský
Ř 10,1-4_osnova_0.pdf , Ř 10,1-4otázky_0.pdf 2022
ZDE JE NADĚJE PRO ZTRACENÝ SVĚT! (JON 1,1-16) Jan Suchý
Jon 1,1-16_lodníci_osnova_0.pdf , Jon 1,1-16_lodníci_otázky_0.pdf 2022
BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33 Pavel Borovanský
Ř 9,25-33_osnova_0.pdf , Ř 9,25-33OTÁZKY_0.pdf 2022