Kdo jsi člověče? Ř 9, 16-24; Pavel Borovanský
Ř 9,19-24_osnova_0.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky
Sk 11,24_osnova_0.pdf 2022
JONÁŠ UTÍKÁ PRYČ OD HOSPODINA (JON 1,1-3) Jan Suchý
Jon 1,1-3_osnova_0.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 2,3_osnova_1.pdf 2022
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25) Jan Suchý Matoušovo evangelium
Mt 1,18-25_osnova_0.pdf 2022
Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18; Pavel Borovanský
Ř 9,17-18_osnova_0.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17) Jan Suchý 2. Korintským
2K 2,12-17_osnova_0.pdf 2022
Tajemství křesťanovy slávy (Fp 4,19-23) Jan Suchý
Fp 4,19-23_osnova_0.pdf , Fp 4,19-23_otázky_0.pdf , Fp 4,19-23_text kázání.pdf 2022
Vítězství nad strachem! Žalm 34 Daniel Adamovský
Ž 34 - osnova.pdf 2022
NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ BOŽE, AMEN! Pavel Borovanský
Ž 2_osnova_0.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY ŠTĚDROSTI (FP 4,14-19) Jan Suchý
Fp 4,14-19_osnova_0.pdf 2022
BOŽÍ MOC A BOŽÍ SPRAVEDLNOST! (Ř 1:16-17) Milan Bulák Římanům
Ř 1,16-17- osnova.pdf 2022
CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? (SK 8,26-40) Jan Suchý Skutky
Sk 8,26-40_osnova_1.pdf 2022
Nepochybuj a věř tomu, co Bůh říká! Ř 9, 9-16 Pavel Borovanský
Ř 9,9-16_osnova_0.docx 2022
ÚŽASNÉ POZNÁNÍ! ÚPLNĚ MĚ PŘESAHUJE! TO NEZVLÁDÁM! (ŽALM 139) Aleš Novotný
Žalm 139_osnova_0.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY SPOKOJENOSTI (FP 4,10-13) Jan Suchý
Fp 4,10-13_osnova_0.pdf 2022
JAK STÁT PEVNĚ V KRISTU: ZÁLEŽÍ, ČÍM NAPLŇUJEŠ SVOU MYSL (FP 4,8-9) Jan Suchý
Fp 4,8-9_osnova_0.pdf 2022
Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I Pavel Borovanský
Ř 9,1-8_osnova_0.pdf 2022
Láska, mocnější než hřích a smrt! Ř 8, 35-39 Pavel Borovanský Římanům
Ř 8,35-39_osnova_0.pdf 2022
Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2; Pavel Borovanský Skutky
2022
Křesťanova pevnost a stálost (Fp 4,5-7) Jan Suchý
Fp 4,5-7_osnova_0.pdf 2022
Jak žít v hříšné společnosti? Ž 36 Daniel Adamovský
2022
PASTÝŘSKÉ SRDCE VEDE KE SMÍŘENÍ V KRISTU (FP 4,1-4) Jan Suchý
Fp 4,1-4_osnova_0.pdf 2022
Pustina Lk 5, 15-16 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 5, 15-16,_osnova_0.pdf 2022
Sedm věcí, které činí církev církví! Sk 2, 37-47 Pavel Borovanský
Sk 2_osnova.pdf 2022