Smíření s Bohem (Ko 1,21-23) Daniel Adamovský Koloským
2016
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal Koloským
ko2-11-15-osnova.pdf 2015
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským
ko1-4-osnova_0.pdf 2013
Svatí buďte, neboť Já jsem svatý! (Ko 1,9-14) Dennis McBride Koloským
2008