A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46; Jan Suchý Modlitba
2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium
Iz 61,1-3_osnova_0.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium
2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium
Ž 101_osnova_0.pdf , Ž 101OTÁZKY.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ž 100_osnova_0.pdf , OTÁZKY Ž100.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium
J 11,5-15_osnova_0.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba
1Tm 2,1-8- osnova_0.pdf , otázky 1 Tm 2,1-8_0.pdf 2022
Dokonalý Boží plán pro vyvolené ze židů i pro vyvolené z národů! (Ř 11,11-15) Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ř 11,11-15_osnova.pdf 2022
LEKCE O POKOŘE (MK 10,35-45) Milan Bulák Markovo evangelium
Mk 10,35-45_osnova.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským
Ř 10,16-21_osnova_0.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky
Sk 18,18-28_osnova_0.pdf 2022
JEN BŮH MŮŽE DÁT TO, CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ (LK 1,5-13) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 1,5-13_osnova.pdf 2022
Jak Bůh budí bázeň! Ž 130 Pavel Borovanský Žalmy
Ž 130otáz_1.pdf 2022
PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům
Ř 1,18-28_osnova_0.docx , Ř 1,18-28otázky_0.pdf 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky
Sk 10,24-48_osnova_0.pdf 2022
ZBOŽNOST ZAČÍNÁ A KONČÍ EVANGELIEM! Ef 6,13-17; Roman Klusák Efezským
Ef 6,13-17_osnova.pdf , Ef 6,13-17_otázky.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův
Jk_3_osnova_0.pdf 2022
Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Iz 51,9-16_osnova_0.pdf , Izajáš51,9-19otázky.pdf 2022
NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14) Jan Suchý
Matouš 23,37-24,14_osnova_0.pdf 2022
Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11 Milan Bulák 1. Korintským
1K 6,9-11- osnova.pdf , otázky1 K 6,9-11.pdf 2022
Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22; Pavel Borovanský Janovo evangelium
J 21, 17-22_osnova_0.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky
Sk 11,24_osnova_0.pdf 2022