Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6)

Poselství vánočních svátků

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 20. prosince 2009

Dobré a požehnané dopoledne, moji milí. Dnes máme před sebou trochu zvláštní kázání. Nebudeme pokračovat ve výkladu Lukášova evangelia, ale zamyslíme se společně nad jedním textem ze Starého zákona. Máme před sebou text, který bychom mohli označit jako text vánoční. Tak teď si možná řeknete, jak může být text ze Starého zákona vánočním textem, vždyť Vánoce mají být spíše takovou připomínku Kristova narození, což je záležitost novozákonní. Ale jak sami za chvilku uvidíte, tak vysvětlení není nijak komplikované.

Osnova kázání

O původu hříchu (Gn 3,1-24)

Pokušitel hadOdkud se bere všechno zlo, které kolem sebe vidíme? Jak můžeme své životní zkušenosti srovnat s prohlášením Písma, které tvrdí, že Bůh je dobrý a vše, co stvořil, bylo dobré? Je nějaký lék na zlo? Odpověď na tyto i další otázky nalezneme hned v prvních kapitolách zapsaného Božího Slova.

Chvalte Hospodina (Ž 34,1-11)

Žalmista vyhlašuje svoji životní misi - chválit, dobrořečit a velebit Boha. Také vyzývá ostatní, aby se k němu přidali a svoji výzvu podporuje jedním argumentem za druhým. Jak se dotkne jeho výzva vás?