Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21)

Podobenství o rozsévači se dvěma ilustracemi

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 28. prosince 2008

Budeme pokračovat v našem výkladu Lukášova evangelia. Dostali jsme se na začátek osmé kapitoly a tím také k jednomu z nejvýznamnějších Ježíšových podobenství. V Bibli je celá řada různých podobenství, ale dneska máme před sebou podobenství, které patří k těm všeobecně známým a zároveň patří také k těm nejdůležitějším.

Osnova kázání

Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50)

Farizeus Šimon a žena hříšnice

Mnoho lidí vyznává, že jim byly odpuštěny hříchy, přesto v jejich životě chybí podstatné věci - totiž jasné porozumění tomu, co je to hřích, pochopení toho, že jsem odsouzeným hříšníkem a že mojí jedinou nadějí je Ježíš Kristus. Žena z našeho příběhu toto pochopila velice dobře a zařídila podle toho svůj život. Farizeus naproti tomu sice projevoval zájem o Krista, vyslechl si jeho vyučování, ale jeho srdce zůstalo chladné a zatvrzelé.

Text kázání

Lest Gibeónců (Joz 9,1-27)

Jak reagují bezbožní lidé na šíření Božího království a na vyhlášení Jeho pravdy a Jeho zákona? Co můžeme čekat, když se budeme nabourávat do království temnoty?