Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18)

Čím se budeš chlubit?

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 30. prosince 2007

Pokoj vám a milost. Moji milí, scházíme se dnes k poslednímu nedělnímu shromáždění v tomto roce. Je to zároveň příležitost, kdy se naposledy budeme zabývat - tedy doufám pouze v kázání - listem Galatským. Nechci dělat nějakou rekapitulaci uplynulého roku - k tomu, myslím, ještě budeme mít příležitost zítra nebo v dalších dnech. Ale sešli jsme se proto, abychom společně uctívali našeho Pána kromě jiného také výkladem a nasloucháním jeho Slovu.

O smyslu Vánoc (Lk 2,1-20 & J 3,16)

Proto se Ježíš narodil …

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 23. prosince 2007

Pokoj vám a milost.

Četli jsme dnes jeden z velmi známých textů popisujících narození Ježíše Krista. Je to asi nejznámější text vůbec - je to text, který je takovou vnitřní součástí všelijakých betlémů, vánočních pohlednic a příběhů.

Co budeš sklízet? (Ga 6,6-10)

Duchovní růst jednotlivce i společenství je závislý na ochotě jednotlivce i společenství obětovat se pro druhé, investovat do druhých - od „domácích víry" až na „sám konec země".