Vychovávající Boží milost (Tt 2,12)

Milost Boží zachraňuje a vychovává

Dnes se budeme zabývat dvanáctým veršem, který mluví o díle zachraňující Boží milosti v životě křesťana. Stejná milost, která zachraňuje, také vychovává. Kde není záchrana, nemůže být výchova, kde není výchova, se vší pravděpodobností není ani záchrana.

Text kázání

Osnova kázání

Bohaté vylití Ducha (Tt 3,4-7)

Boží milost ve smíření osnova

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 29. dubna 2007

Jsem rád, že jsme se i dnes sešli, abychom oslavovali našeho Pána, který slavně vstal z mrtvých. A jsem moc rád, že to můžeme dělat také skrze Boží Slovo. Znovu jsem se v tomto týdnu přesvědčil o tom, jak je to vzácné a požehnané, když můžeme procházet Božím Slovem verš za veršem a sytit se tak hutnou stravou přímo z Božího Slova.