Nepochybuj a věř tomu, co Bůh říká! Ř 9, 9-16

aaaMůže někdo ještě pochybovat, když čte devátou kapitolu listu Římanům, že Bůh je Bohem všemohoucím a naprosto svrchovaným. Absolutně pevně vládnoucím? Může někdo pochybovat o vyvolení? O jistotě spásy, o tom, že spása je vůlí, činem, a tedy dílem pouze Božím? O tom, že je to On, kdo rozhoduje, nad kým se smiluje a koho spasí? Jen ten to nechce slyšet, kdo chce odpírat Bohu a Jeho pravdě.

Osnova kázání

Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I

aaaOd evangelia mocného, nepřemožitelného, které si podmaňuje naprosto vše, Pavel přechází v kapitolách devět až 11 k evangeliu vyvolení. A dokazuje, že je to Bůh. Který se slitovává, nad kým chce. Učení o vyvolení je nejvíce trnem v oku padlému lidskému srdci. Boží absolutní svrchovanost je něco, co člověk ve svém pádu a hříchu nemůže rozdýchat!

Osnova kázání

Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I

 

Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I

Úvod

Pokoj vám a milost! Vstupujeme do deváté kapitoly listu Římanům. Pavel před naše oči vystavěl nádhernou stavbu evangelia, které mluví o spravedlnosti z víry. Tuto spravedlnost dává člověku Bůh, a proto je ospravedlnění a spása dílem pouze Božím. Jde o dílo monergické, na kterém nemá člověk žádný podíl. Jde o dílo Božího milosrdenství a lásky. Při kterém dochází k druhému narození člověka.

Osnova kázání

Láska, mocnější než hřích a smrt! Ř 8, 35-39

aaaPřátelé toto je klíčové, naprosto klíčové pro plné pochopení evangelia. Pro pochopení žalmu 130. Pro pravou bázeň v srdci! Bůh si nás zamiloval. Bůh, svatý, čistý, dokonalý ve všech aspektech svého bytí. Bůh, který nenávidí hřích! Bůh, jehož oči ani pohlédnout na zlé nemohou! Bůh strašlivý ve svém hněvu! Tento Bůh je největší ve svém milování, ve svém slitování, milosti a milosrdenství.

Osnova kázání

Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

ddttMilovaní, mšice, kdyby si vyšlápla na Behemota, nebo samotného Livjatána, měla by větší šanci uspět ve svém boji než cokoli, kdokoli proti Kristu. Ani svět, ani ti nejmocnější lidé v něm! Ani sám ďábel se svými démony, ani smrt, dokonce ani ten nejsilnější hříšný sklon ve mně, ve vás!

Osnova kázání