Pád Božího služebníka (2S 11)

Drž se Božího slova, choď Duchem!

V Božím slově máme příklad zápasu člověka, kterého Bůh vyvolil před stvořením světa, aby byl svatý. Povolal ho, aby se stal nástrojem v Božích rukou k uskutečňování Hospodinových záměrů: a tím je Boží sláva v životě tohoto člověka. Také si ho Bůh používá, aby se stal nástrojem posvěcení mnohých dalších lidí, včetně nás, čtenářů Bible a následovníků Krista. Je jím David, nejmladší z osmi synů Jišaje z Betléma.

Text kázání

Osnova kázání