Povolaní, milovaní, zachovaní (Ju 1)

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Jsem moc vděčný za výsadu, že tady dnes mohu být, že mohu i přes všechny své nedostatky sloužit Božímu lidu Božím Slovem. Jak jistě víte, zamíříme do Judova listu, ale než začneme… Je nádherné a fascinující vidět, jak milostivý náš Bůh je. Když se rozhlédnu, když vidím vaše tváře, jsem za vás Bohu moc vděčný. Jsem vděčný za váš sbor, jsem vděčný, že se za nás modlíte a že se my díky tomu můžeme modlit za vás. Jsem vděčný, že Bůh k sobě neustále přitahuje další a další ztracené hříšníky, jako jsem já a jako jste vy… a že z nich dělá rodinu, že z nich dělá svoji nevěstu. V Kristu jsme jedním svatým lidem, jednou svatou církví, ať už jsme v kterémkoliv pozemském městě… a tak jsem rád, že se dnes můžeme jednomyslně, jako Boží vyvolený lid, sejít před Boží tváří a radovat se z naší společné záchrany, že můžeme společně přijímat Boží milost skrze prostředky, které k tomu náš dobrý Pán ustanovil. Pojďme tedy otevřít Boží Slovo a setkat se na jeho stránkách s naším Vykupitelem.

Osnova kázání