Víte to předem! (2Pt 3,17-18)

Evangelium je varování i povzbuzení!

Když jsme ochotní vynaložit tak veliké úsilí o to, abychom chránili své těle, oč větší úsilí bychom měli vynaložit na to, abychom chránili svou duši. Jen tak se můžeme střežit, abychom neodpadli od pevného základu.

Osnova kázání

Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18)

Čím se budeš chlubit?

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 30. prosince 2007

Pokoj vám a milost. Moji milí, scházíme se dnes k poslednímu nedělnímu shromáždění v tomto roce. Je to zároveň příležitost, kdy se naposledy budeme zabývat - tedy doufám pouze v kázání - listem Galatským. Nechci dělat nějakou rekapitulaci uplynulého roku - k tomu, myslím, ještě budeme mít příležitost zítra nebo v dalších dnech. Ale sešli jsme se proto, abychom společně uctívali našeho Pána kromě jiného také výkladem a nasloucháním jeho Slovu.

Co budeš sklízet? (Ga 6,6-10)

Duchovní růst jednotlivce i společenství je závislý na ochotě jednotlivce i společenství obětovat se pro druhé, investovat do druhých - od „domácích víry" až na „sám konec země".