Křesťanova pevnost a stálost (Fp 4,5-7)

aaaPovažujete se za pevné křesťany? Jsi člověk, který se vykazuje stabilitou? Stálostí a pevností ve svých rozhodnutích, ve svém následování Krista? Anebo vás stále provází pochybnosti, zda je to správně tak nebo jinak? Jsou vaše názory lehce ovlivnitelné tím, co právě říkají lidé okolo? Dobře známe přísloví: Kam vítr, tam plášť.

Osnova kázání

PASTÝŘSKÉ SRDCE VEDE KE SMÍŘENÍ V KRISTU (FP 4,1-4)

aaaI s tím nejsilnějším pasem, japonským, se dostaneš do maximálně 191 státu na zemi, ale nedostaneš se do věčného života v Božím království, kde není střídání světla a stínu, kde není zlo, hřích ani jeho mzda smrt. Všechno je zde prostoupeno nádhernou září Boží svatosti, která přivádí vše k dokonalosti v Kristu.

Osnova kázání

BĚŽ PRO NEBESKOU CENU! (FP 3,12-16)

krJak ohromná úleva to byla pro Pavla, když mu Bůh dal poznat svou milost ve spasení, když poznal Krista. Setkání s živým vzkříšeným Kristem se stalo středobodem Pavlova života. Vše se změnilo, vše se obrátilo doslova vzhůru nohama. To setkání vedlo k Saulově kapitulaci na vlastní spravedlnost před Bohem. Zjistil, že nemá, co by Bohu dal, aby si získal jeho přízeň a věčný život.

Osnova kázání

KAM VEDE SPRAVEDLNOST Z VÍRY V KRISTA (FP 3,10-11)

altK čemu vede věčné ospravedlnění z víry nyní, v tomto životě? Má to nějaký dopad, když uvěříme Kristu? Nebo se vše odehrává jen v duchovní oblasti? Jsem-li spasen vírou v Krista, co bude dál? Být ospravedlněn skrze víru v Krista není konec, je to začátek nové cesty. Úžasný začátek! Jako když se narodí dítě.

Osnova kázání