Nahrávky kázání

Nahrávky jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším. Můžete zúžit výběr použitím filtrů (kazatel/kniha/rok).

Název kázání Kniha Kazatel Délka Stáhnout Přehrát
Bojuj dobrý boj víry - 2Tm 4,7-8 2. Timoteovi Jan Suchý 36:14
Dobytí Jericha - Joz 6,1-27 Jozue Petr Papež 46:57
Blaze chudým - Lk 6,20-26 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 51:45
Ježíš a jeho učedníci - Lk 6,12-19 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 40:44
Pokrytecké náboženství - Lk 6,1-11 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 41:35
Setkání s velitelem Hospodinova zástupu - Joz 5,13-15 Jozue Petr Papež 40:02
Nové náboženství - Lk 5,27-39 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 46:13
Mezi Jordánem a Jerichem - Joz 5,1-12 Jozue Petr Papež 40:39
Blahoslavený, kdo vytrvá i v pokušení - Jk 1,12-18 Jakubův Jaroslav Kernal 46:39
Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 46:42
Prostá víra - Lk 5,12-16 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 44:31
Hledejte to, co je nad vámi - Kol 3,1-11 Koloským Petr Papež 50:49
Zázračný rybolov - Lk 5,1-11 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 40:45
Co je to věčný život? - J 17,3 Janovo evangelium John Smith Jr. 37:10
Svatí buďte, neboť Já jsem svatý! - Ko 1,9-14 Koloským Dennis McBride 48:21
Památník v Gilgálu - Joz 4,1-24 Jozue Petr Papež 47:39
Slovo Boží nebo slovo lidské? - Gn 1 Genesis Milan Tachecí 51:03
Nabitý den v Kafarnaum - Lk 4,31-44 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 52:04
Boží Slovo se nevrátí s prázdnou - Iz 55,10-11 Izajáš Jan Suchý 31:18
Chudý nebo bohatý? - Jk 1,9-11 Jakubův Jaroslav Kernal 51:56
Kázání v Nazaretě - Lk 4,16-30 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 50:08
Spasení na poslední chvíli - Lk 23,39-43 Lukášovo evangelium Andrew Stewart 33:35
Získej Boží moudrost! - Jk 1,5-8 Jakubův Jaroslav Kernal 45:23
Opět suchou nohou! - Joz 3,1-17 Jozue Petr Papež 45:19
Jsi-li Boží Syn ... - Lk 4,1-15 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 49:05
Toto je můj milovaný Syn! - Lk 3,15-38 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 43:34
Hlas volajícího na poušti - Lk 3,1-15 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 53:41
Dětství Ježíše Krista - Lk 2,21-52 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 52:15
Víra nevěstky z Jericha - Joz 2,1-24 Jozue Petr Papež 45:06
Narození Pána - Lk 2,1-20 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 49:10

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer