Nahrávky kázání

Nahrávky jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším. Můžete zúžit výběr použitím filtrů (kazatel/kniha/rok).

Název kázání Kniha Kazatel Délka Stáhnout Přehrát
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Janovo evangelium Jan Suchý 43:15
Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11) 1. Petrův Pavel Borovanský 37:45
Musíte se znovu narodit (J 3,1-21) Janovo evangelium Jan Suchý 53:22
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Matoušovo evangelium Pavel Steiger 54:25
Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27) Efezským Jaroslav Kernal 53:00
Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25) Janovo evangelium Jan Suchý 49:20
Láska je mocnější než hřích (1Pt 4,7-10) 1. Petrův Pavel Borovanský 48:35
Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Janovo evangelium Jan Suchý 51:51
Božská garderoba (Ef 4,22-24) Efezským Jaroslav Kernal 55:50
Vyučeni podle pravdy (Ef 4,20-21) Efezským Jaroslav Kernal 54:00
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Janovo evangelium Jan Suchý 50:15
Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7) 1. Petrův Pavel Borovanský 54:20
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Matouš Jan Suchý 37:05
Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6) 1. Petrův Pavel Borovanský 45:50
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) 1. Timoteovi Jaroslav Kernal 53:40
Davidovo pokání a obnova (Ž 51) Žalmy Jan Suchý 51:40
Královské kněžstvo tematické Pavel Steiger 47:10
Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20) Efezským Jaroslav Kernal 56:30
David poznává svůj hřích (2S 12) 2. Samuelova Jan Suchý 45:30
Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4) 1. Petrův Pavel Borovanský 43:00
Pád Božího služebníka (2S 11) 2. Samuelova Jan Suchý 46:05
Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16) Efezským Jaroslav Kernal 55:40
Můj Bůh je má spása (Ž 139) Žalmy Jan Suchý 59:04
Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22) 1. Petrův Pavel Borovanský 61:28
Smíření s Bohem (Ko 1,21-23) Koloským Daniel Adamovský 52:55
Pro co žiješ? (3J 1-15) 3J Jan Suchý 56:05
Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14) Efezským Jaroslav Kernal 53:10
Pravda a láska (2J 1-13) 2. Janův Jan Suchý 54:30
Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17) 1. Petrův Pavel Borovanský 55:55
... k budování Kristova těla (Ef 4,12) Efezským Jaroslav Kernal 52:15

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer