Náboženství proti Ježíšovi (J 7,14-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš a jeho bratři (J 7,1-13) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Proč opustit Ježíše? (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Chléb z nebe (J 6,22-59) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš prokazuje svoji moc (J 6,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Rozhovor se samařskou ženou (J 4,1-42) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Svědectví o Božím Synu (J 1,19-2,25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Dívej se na Jeho slávu! (J 1,1-18) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Bůh Nehemjášův (Neh 1-13) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Vnitřní obnova (Neh 13,4-31) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Slavnost posvěcení (Neh 12,27-13,3) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Závazek evangelia (Neh 10,1-12,26) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Modlitba pokání (Neh 9,1-37) Petr Papež Nehemjáš
2005
Probuďte se! (Neh 8,1-18) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Dotáhni to do konce! (Neh 6,15-7,72) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Pátá kolona (Neh 5,1-19) Petr Papež Nehemjáš
2005
Nepřátelé evangelia (Neh 3,33-4,17.6,1-19) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Služba na Božím díle (Neh 2,11-3,32) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Modlitby Božího muže (Neh 1,1-2,10) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Modlitba, vyznání a opuštění hříchů (Ezd 9,1-10,44) Jan Suchý Ezdráš
2004
Odvaha víry (Ezd 8,1-36) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Dokončení chrámu (Ezd 6,1-22) Petr Papež Ezdráš
2004
Pokračování navzdory překážkám (Ezd 5,1-17) Jan Suchý Ezdráš
2004
Život plný problémů (Ezd 4,1-24) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zahajovací slavnost (Ezd 3,1-13) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004