Písmo svědčí o mně! Proutek z pařezu Jišajova! (Rt 4,13-22) Pavel Borovanský Rút
Rt_4,13_22_osnova.pdf 2018
Jak žít pro věčnost? (J 12,20-50) Jan Suchý Janovo evangelium
J12-20-50-osnova.pdf 2018
Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12) Pavel Borovanský Rút
Rt4-1-12-osnova.pdf 2018
Král přichází! (J 11,45-12,19) Jan Suchý Janovo evangelium
J 11,45_12,19 - osnova.pdf 2018
Nevyznávají Ježíše Krista! (2J 7-9) Pavel Borovanský 2. Janův
2J7-9-osnova.pdf 2018
Nemějte s nimi nic společného! (Ef 5,6-8) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-6-8-osnova.pdf 2018
Já jsem vzkříšení a život (J 11,1-44) Jan Suchý Janovo evangelium
J11-1-44-osnova.pdf 2018
Hledej odpočinutí! (Rt 3,1-18) Pavel Borovanský Rút
Rt_3_osnova.pdf 2018
Ježíš a Otec jsou jedno (J 10,22-42) Jan Suchý Janovo evangelium
J10-22-42-osnova.pdf 2018
Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6) Pavel Borovanský Žalmy
Ž1-osnova.pdf 2017
Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20) Jan Suchý Lukášovo evangelium
Lk 2,1-20 - osnova.pdf 2017
Boáz vstupuje na scénu (Rt 2,1-23) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-23-osnova.pdf 2017
Dobrý pastýř Ježíš (J 10,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
J10-1-21-osnova.pdf 2017
Shodou okolností! (Rt 2,1-3) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-3-osnova.pdf 2017
Věříš v Syna člověka? (J 9,8-41) Jan Suchý Janovo evangelium
J9-8-41-osnova.pdf 2017
Kdo nezdědí království Boží? (Ef 5,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-3-5-osnova.pdf 2017
O plné náruči (Rt 1,19-22) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_22osnova.pdf 2017
Byl jsem slepý a nyní vidím! (J 9,1-7) Jan Suchý Janovo evangelium
J 9,1-7 - osnova.pdf 2017
Pravda tě osvobodí (J 8,31-59) Jan Suchý Janovo evangelium
J 8,31-59 - osnova1.pdf 2017
Poslouchejte své vedoucí (Žd 13,17) Jaroslav Kernal Židům
Zd13-17-osnova.pdf 2017
O Boží prozřetelnosti! (Rút 1, 6-18) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_osnova.pdf 2017
Světlo světa (J 8,12-30) Jan Suchý Janovo evangelium
J8-12-30-osnova.pdf 2017
Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11) Jan Suchý Janovo evangelium
J 8,1-11 - osnova.pdf 2017
Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2) Jaroslav Kernal Efezským
Ef-5-1-2-osnova.pdf 2017
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53) Jan Suchý Janovo evangelium
J7-31-53-osnova.pdf 2017