Na našich rozhodnutích záleží (Rút 1,1-5) Pavel Borovanský Rút
Rt1-1-5-osnova.pdf 2017
Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Jan Suchý Janovo evangelium
J 7,14-30 - osnova.pdf 2017
Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32) Jaroslav Kernal Efezským
Ef4-30-32-osnova.pdf 2017
Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt5-12-14-osnova.pdf 2017
Víra vítězí nad společenským rozkladem (Ž 11) Daniel Adamovský Žalmy
Z11-osnova.pdf 2017
Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13) Jan Suchý Janovo evangelium
j7-1-13-osnova.pdf 2017
V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt5-8-11-osnova1.pdf 2017
Nalezená radost (Lk 18,9-14) Justin Ridgway Lukášovo evangelium
Lk18-09-14-osnova.pdf 2017
Křest (Mt 28,19-20) Pavel Steiger Matoušovo evangelium
Křest - osnova.pdf 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
j_660-71_-_osnova.pdf 2017
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský 1. Petrův
1 Pt 5, 5-7osn.pdf 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Jan Suchý Janovo evangelium
j_622-59_-_osnova.pdf 2017
Církev, skrze kterou Bůh vyučuje anděly (Ef 3,10) Aleš Novotný Efezským
Ef 3_10 - osnova.pdf 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
j6-1-21-osnova.pdf 2017
Starší je pokorný služebník! (1Pt 5,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt5-1-4-osnova.pdf 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Jan Suchý Janovo evangelium
j5-19-47-osnova.pdf 2017
Vychovávající Boží milost (Tt 2,12) Jaroslav Kernal Titovi
Tt2-12-osnova.pdf 2017
Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18) Jan Suchý Janovo evangelium
J4-43-5-18-osnova.pdf 2017
Kvůli Kristu, nebo proti Kristu! (1Pt 4,14-19) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-14-19-osnova.pdf 2017
Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42) Jan Suchý Janovo evangelium
J04-1-42-osnova.pdf 2017
Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-12-14-osnova.pdf 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení
zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Nové přikázání vám dávám… (Ef 4,28-30) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-28-30-osnova.pdf 2017
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Jan Suchý Janovo evangelium
J03-22-36-osnova.pdf 2017
Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-11-osnova.pdf 2017