Kdo je v Kristu, nehřeší! (1J 3,4-10) Jan Suchý 1. Janův
2015
Harmonicky spojeni (Ef 2,21) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-21-osnova.pdf 2015
Pevný základ (Ef 2,20) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-20-osnova.pdf 2015
Boží rodina (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
Ef2-19-II-osnova.pdf 2015
Dvě cesty (1Pt 2,7-8) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-7-8-osnova.pdf 2015
Dar Boží lásky: Jsme Jeho děti (1J 3,1-3) Jan Suchý 1. Janův
1j3-1-3-osnova.pdf 2015
Spoluobčané svatých (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-19-osnova.pdf 2015
Máme přístup k Otci (Ef 2,18) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-18-osnova.pdf 2015
Skutečná velikost (Mk 9,30-37) Marcus Denny Markovo evangelium
2015
Přišel a zvěstoval pokoj (Ef 2,17) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-17-osnova.pdf 2015
Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-6-osnova.pdf 2015
Zůstávejte v Kristu (1J 2,28-29) Jan Suchý 1. Janův
1j2-28-29-osnova.pdf 2015
On je náš pokoj (Ef 2,14-16) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-14-16-osnova.pdf 2014
Učiněni blízkými (Ef 2,13) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-13-osnova.pdf 2014
Odloučeni (Ef 2,12) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-12-osnova.pdf 2014
Pamatujte! (Ef 2,11) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-11-osnova.pdf 2014
Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-11-22-osnova.pdf 2014
12. Priority starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
11. Služba starších III. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
10. Služba starších II. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
9. Služba starších I. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
8. Káznění starších. Různé služby ve sboru. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
7. Ustanovení biblicky kvalifikovaných starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
Život a světlo lidí II. (1Pt 2,5) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-5-osnova.pdf 2014
Křesťané a antikristé (1J 2,18-27) Jan Suchý 1. Janův
1j2-18-27-osnova.pdf 2014