Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23 Pavel Borovanský Ř 8,18-23osn.docx 2021
NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11) Jan Suchý 1Te 4,13-5,11_osnova.pdf 2021
Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17 Pavel Borovanský Ř_8,14-17_osnova.pdf 2021
ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI - II (FP 3,1) Jan Suchý Fp 3,1_II_osnova.pdf 2021
Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37 Pavel Borovanský Skutky Sk 13, 37_osnova_0.pdf 2021
ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI (FP 3,1) Jan Suchý Fp 3,1_osnova.pdf 2021
Jestliže však...Ř 8, 9-13 Pavel Borovanský Ř_8,9-13_osnova.docx 2021
Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30) Jan Suchý Fp 2,25-30_publosn.docx 2021
JAK SE STÁT DOBRÝM SPOLUPRACOVNÍKEM NA BOŽÍM DÍLE? (FP 2,19-24) Jan Suchý Fp 2,19-24osn_publ.docx 2021
O BOŽÍM SLOVĚ! Ž 119, 88-90 Pavel Borovanský Žalmy Žalmy 119, 88-90OSN.docx 2021
Moc svatosti II Ř 8, 5-8; Pavel Borovanský Ř_8,5-8_osnova.pdf 2021
CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU? Jan Suchý Fp 2,12-18_osnova.docx 2021
MOC SVATOSTI I Ř 8, 1-4 Pavel Borovanský Ř_8,1-4_osnova.docx 2021
Toto je smýšlení Ježíše Krista! (FP 2,5-11) Jan Suchý Fp 2,5-11_osnova.docx 2021
Každý bude vyučen od Otce! Ř 7, 14-25 Pavel Borovanský Ř 7,14-25_osnova.pdf 2021
VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA! (FP 1,27-2,4) Jan Suchý Fp 1,27-2,4_publ.docx 2021
Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium Lk 21, 9-18_osnova.pdf 2021
SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26) Jan Suchý Fp 1,19-26_osnova_0.pdf 2020
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího! Mk 1, 1-11 Pavel Borovanský Mk 1,1-11_osnova.pdf 2020
Jen když se zvěstuje Kristus! Fp 1, 12-18 Jan Suchý Fp 1,12-18_osnova.pdf 2020
​​​​ Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou! Pavel Borovanský R 7,12-13_osnova_0.pdf 2020
TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA Fp 1, 9-11 Jan Suchý Fp 1,9-11_osnova.pdf 2020
Boží zákon je dobrý, protože Bůh je dobrý! Ř 7, 7-11 Pavel Borovanský Ř 7,7-11_osnova.pdf 2020
Tři znaky živé víry! Fp 1, 3-8 Jan Suchý Fp 1,3-8_osnova.pdf 2020
Víra a poznání, poznání a víra Pavel Borovanský 2020
MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA Fp 1, 2 Jan Suchý 2020
Jedině Bohu patří vděčnost i sláva! Ř 6, 17-23 Pavel Borovanský Ř 6, 17-23_osnova_0.docx 2020
Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1) Jan Suchý 2020
Zavázáni k poslušnosti (Římanům 6, 14-16) Pavel Borovanský Ř_6,14-16_osnova_3.pdf 2020
Pod ochranou Krále králů (Ž 33) Daniel Adamovský Žalmy 2020
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským 1K 1,30-31- osnova.pdf 2020
Žij už dnes ve světle dne soudu (Mal 3:19-24) Jan Suchý Malachiáš Mal 3,19-24 - osnova_0.pdf 2020
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium LK 23, 38-43 - osnova_0.pdf 2020
Posila pro křesťanský život (Mal 3:13-18) Jan Suchý Malachiáš Mal 3,13-18_osnova.pdf 2020
Neokrádej Boha! (Mal 3:6-12) Jan Suchý Malachiáš Mal 3,6-12 - osnova.pdf 2020
Tavičův oheň (Mal 2:17-3:5) Jan Suchý Malachiáš Mal 2,17-3,5 - osnova_0.pdf 2020
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení ZJ 2, 12-23 - osnova_0.pdf 2020
Bůh nenávidí rozvod (Mal 2:13-16) Jan Suchý Malachiáš Mal 2,13-16 - osnova.pdf 2020
Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14) Aleš Novotný Efezským Ef 5,8-14 - osnova.pdf 2020
Blaze pokorným! Pavel Borovanský Filipským 2020
Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18) Pavel Borovanský 2. Korintským 2K 5,14-18- osnova_0.pdf 2020
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům Ř 13,1-7- osnova.pdf 2020
Nepromarni svůj život! (Ef 5,15-16) Aleš Novotný Efezským Ef 5,15-16 - osnova.pdf 2020
Co je čestné a poctivé jednání v církvi? (Mal 2:11-12) Jan Suchý Malachiáš Mal 2,11-12 - osnova_0.pdf 2020
Volej z plna hrdla, bez zábran! (Iz 58, 1-8) Pavel Borovanský Izajáš Izajáš 58, 1-8_osnova.pdf 2020
Hospodin miluje svou svatyni (Mal 2:10-11) Jan Suchý Malachiáš Mal 2,10-11 - osnova.pdf 2020
Slyšte evangelium! Izajáš 51, 1-3 Pavel Borovanský Izajáš Iz 51,1-3_osnova_0.pdf 2020
Odhalené Boží povolání (Mal 2:1-9) Jan Suchý Malachiáš Mal 2,1-9_publ.docx 2020
Bože, představuji si to takhle! (Mt 16, 21-23) Pavel Borovanský Matoušovo evangelium Mt 16,21-23_osnova.pdf 2020
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista Sk2,22-36_osnova.pdf 2020