Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-4-osnova.pdf 2013
Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-3-4-osnova.pdf 2013
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Jaroslav Kernal Efezským ef1-2-osnova.pdf 2013
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Jaroslav Kernal Efezským ef1-1-osnova.pdf 2013
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Jaroslav Kernal Skutky sk20-20-38-osnova.pdf 2013
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Jaroslav Kernal Skutky sk20-17-31-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Jaroslav Kernal Skutky sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Jaroslav Kernal Skutky sk19-11-22-osnova.pdf 2013
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Jaroslav Kernal Skutky sk19-1-10-osnova.pdf 2013
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Jaroslav Kernal Skutky sk18-1-28-ef-osnova.pdf 2013
Svatí buďte, neboť já jsem svatý! – Lv 1-27 Jaroslav Kernal Leviticus lv-1-27-osnova.pdf 2013
Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40 Jaroslav Kernal Exodus ex1-40-osnova.pdf 2013
Milosrdný Bůh – Gn 1-50 Jaroslav Kernal Genesis gn01-50-osnova.pdf 2013
Konec jedné éry – Gn 50,1-26 Jaroslav Kernal Genesis gn50-1-26-osnova.pdf 2013
Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33 Jaroslav Kernal Genesis gn49-1-33-osnova.pdf 2013
Na sklonku života - Gn 48,1-22 Jaroslav Kernal Genesis gn48-1-22-osnova.pdf 2013
Oddaný syn a věrný správce (Gn 46,31-47,31) Jaroslav Kernal Genesis gn46-31-47-31-osnova.pdf 2013
Neboj se sestoupit do Egypta! (Gn 46,1-30) Jaroslav Kernal Genesis gn46-1-30-osnova.pdf 2013
Usmíření bratrů (Gn 45,1-28) Jaroslav Kernal Genesis gn45-1-28-osnova.pdf 2013
Boží výchova (Gn 43,1-44,34) Jaroslav Kernal Genesis gn43-1-44-34-osnova.pdf 2013
Nové stvoření (2 K 5,17) Jaroslav Kernal 2. Korintským 2k5-17-osnova.pdf 2013
Bůh zjevuje skryté věci (Gn 42,1-38) Jaroslav Kernal Genesis gn42-1-38-osnova.pdf 2013
Hle, mistr snů přichází! (Gn 40,1-41,57) Jaroslav Kernal Genesis gn40-1-41-57-osnova.pdf 2013
Věrnost Bohu a věrnost Boží (Gn 39,1-23) Jaroslav Kernal Genesis gn39-1-23-osnova.pdf 2013
Boží soud a milost (Gn 38,1-30) Jaroslav Kernal Genesis gn38-1-30-osnova.pdf 2013
Povzbuzení v Kristu (1 Te 1-5) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým 1te1-5-osnova.pdf 2013
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským ko1-4-osnova.pdf 2013
Radost v Kristu (Fp 1-4) Jaroslav Kernal Filipským 00_fp_1-4_-_osnova.pdf 2013
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium j1-9-14-osnova.pdf 2012
Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36) Jaroslav Kernal Genesis gn37-1-36-osnova.pdf 2012
Muž světa (Gn 36,1-43) Jaroslav Kernal Genesis gn36-1-43-osnova.pdf 2012
Cesta bolesti a zármutku (Gn 35,8.16-29) Jaroslav Kernal Genesis gn35-16-29_osnova.pdf 2012
Milující starší (Tt 1,6) Jaroslav Kernal Titovi tt1-6-osnova.pdf 2012
Tvoje jméno bude Izrael (Gn 35,1-15) Jaroslav Kernal Genesis gn35-1-15-osnova.pdf 2012
Hořká sklizeň duchovní slabosti (Gn 33,18-34,31) Jaroslav Kernal Genesis gn33-18-34-31-osnova.pdf 2012
Boží dílo smíření (Gn 33,1-17) Jaroslav Kernal Genesis gn33-1-17osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš 2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4) Pavel Borovanský 2. Petrův 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš 01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš 03bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Nadřazenost evangelia (Ko 1,18-20) Marcus Denny Koloským 2010
Kdo je největší? (Lk 22,14-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk22-14-30-osnova.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Snažte se vejít úzkými dveřmi (Lk 13,22-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-22-35-osnova.pdf 2009
Čemu přirovnáme Boží království? (Lk 13,10-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-10-21-osnova.pdf 2009
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení zj1-17-18-osnova.pdf 2009