Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium j1-9-14-osnova.pdf 2012
Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36) Jaroslav Kernal Genesis gn37-1-36-osnova.pdf 2012
Muž světa (Gn 36,1-43) Jaroslav Kernal Genesis gn36-1-43-osnova.pdf 2012
Milující starší (Tt 1,6) Jaroslav Kernal Titovi tt1-6-osnova.pdf 2012
Cesta bolesti a zármutku (Gn 35,8.16-29) Jaroslav Kernal Genesis gn35-16-29_osnova.pdf 2012
Tvoje jméno bude Izrael (Gn 35,1-15) Jaroslav Kernal Genesis gn35-1-15-osnova.pdf 2012
Hořká sklizeň duchovní slabosti (Gn 33,18-34,31) Jaroslav Kernal Genesis gn33-18-34-31-osnova.pdf 2012
Boží dílo smíření (Gn 33,1-17) Jaroslav Kernal Genesis gn33-1-17osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš 2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4) Pavel Borovanský 2. Petrův 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš 01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš 03bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Nadřazenost evangelia (Ko 1,18-20) Marcus Denny Koloským 2010
Kdo je největší? (Lk 22,14-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk22-14-30-osnova.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Snažte se vejít úzkými dveřmi (Lk 13,22-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-22-35-osnova.pdf 2009
Čemu přirovnáme Boží království? (Lk 13,10-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-10-21-osnova.pdf 2009
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení zj1-17-18-osnova.pdf 2009
Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk08-01-21-osnova.pdf 2008
Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,1-4) Jaroslav Kernal Jakubův 2008
Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal Galatským 2007
O smyslu Vánoc (Lk 2,1-20 & J 3,16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2007
Svobodný v Kristu (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Stal jsem se vaším nepřítelem? (Ga 4,8-20) Petr Papež Galatským 2007
Vysvobození z tohoto zlého věku (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Jednota křesťanů není volba (J 17,20-26) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2007
Ageus - má nám co dát? (Ag 1,1) Petr Papež Ageus 2007
Bohaté vylití Ducha (Tt 3,4-7) Jaroslav Kernal Titovi 2007
Měj dobrou pověst - Tt 2,6-10 Petr Papež Titovi 2007
Pozor na falešné učitele! - Tt 1,10-16 Jaroslav Kernal Titovi 2007
Život soustředěný na cíl (Tt 1,1-4) Jaroslav Kernal Titovi Tt1-1-4-osnova.pdf 2007
Komu umyješ nohy? (J 13,1-20) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J13-01-20-osnova.pdf 2007
Znaky živé církve (Sk 2,36-47) Jaroslav Kernal Skutky 2007
Proměněná nevěra (J 20,1-31) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Ukřižování Pána (J 19,17-42) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Trpěl pod Pontským Pilátem (J 18,28-19,16) Petr Papež Janovo evangelium 2006
Dva zrádci a Pán (J 18,1-27) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Vy o mě vydávejte svědectví! (J 15,26-16,4a) Petr Papež Janovo evangelium 2006
Vzkříšení Krista Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Náboženství proti Ježíšovi (J 7,14-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Ježíš a jeho bratři (J 7,1-13) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Chléb z nebe (J 6,22-59) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Víš, koho uctíváš? (J 5,16-47) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006