Používáme výkladové kázání (Neh 8,1-18) Jaroslav Kernal Vize sboru 04pouzivame-vykladove-kazani-osnova.pdf 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš 01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš 03bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26 Jaroslav Kernal Církev J17-20-26-Cirkev-V-osnova.pdf 2011
Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Nadřazenost evangelia (Ko 1,18-20) Marcus Denny Koloským 2010
Kdo je největší? (Lk 22,14-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk22-14-30-osnova.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené IV. (Lk 15,25-32) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk15-25-32-osnova.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené III. (Lk 15,11-24) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk15-11-24-osnova.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené II. (Lk 15,8-10) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk15-08-10-osnova.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené I. (Lk 15,1-7) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk15-01-07-osnova.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Snažte se vejít úzkými dveřmi (Lk 13,22-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-22-35-osnova.pdf 2009
Čemu přirovnáme Boží království? (Lk 13,10-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-10-21-osnova.pdf 2009
Nic nezůstane skryto (Lk 12,1-12) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk12-01-12-osnova.pdf 2009
Jen jedno je potřeba (Lk 10,38-42) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk10-38-42-osnova.pdf 2009
Hle, Beránek Boží! Jaroslav Kernal Evangelium 09-04-12-osnova.pdf 2009
Budu tě následovat, ale ... (Lk 9,51-62) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk09-51-62-osnova.pdf 2009
Z hory slávy do údolí démonů (Lk 9,37-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk09-37-50-osnova.pdf 2009
Toho poslouchejte! (Lk 9,28-36) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk09-28-36-osnova.pdf 2009
Zakusit království Boží (Lk 9,10-17) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk09-10-17-osnova.pdf 2009
Tajemství pokorné víry (Lk 8,40-56) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk08-40-56-osnova.pdf 2009
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení zj1-17-18-osnova.pdf 2009
Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk08-01-21-osnova.pdf 2008
Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Dotek Ježíše (Lk 7,11-17) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk07-11-17-osnova.pdf 2008
Bůh je tak jiný ... (Lk 6,27-38) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk06-27-38-osnova.pdf 2008
Nové náboženství (Lk 5,27-39) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk05-27-39-osnova.pdf 2008
Odpuštění hříchů chromému (Lk 5,17-26) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk05-17-26-osnova.pdf 2008
Prostá víra (Lk 5,12-16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_15_5_12_16_osnova.pdf 2008
Zázračný rybolov (Lk 5,1-11) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_14_5_1_11_osnova.pdf 2008
Nabitý den v Kafarnaum (Lk 4,31-44) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Kázání v Nazaretě (Lk 4,16-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_12_4_16_30_osnova.pdf 2008
Jsi-li Boží Syn ... (Lk 4,1-15) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_11_4_1_15_osnova.pdf 2008
Toto je můj milovaný Syn! (Lk 3,15-38) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_10_3_15_38_osnova.pdf 2008
Narození Ježíše Krista (Lk 2,1-20) Jaroslav Kernal Narození Krista Lk_07_2_1_20_osnova.pdf 2008
Anděl oznamuje narození Jana (Lk 1,5-25) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk1-5-25-osnova_0.pdf 2008
Proč otevíráme Lukáše (Lk 1,1-4) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk_00_osnova.pdf 2008
Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal Galatským 2007
O smyslu Vánoc (Lk 2,1-20 & J 3,16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2007
Svobodný v Kristu (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Stal jsem se vaším nepřítelem? (Ga 4,8-20) Petr Papež Galatským 2007
Vysvobození z tohoto zlého věku (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Ageus - má nám co dát? (Ag 1,1) Petr Papež Ageus 2007
Jednota křesťanů není volba (J 17,20-26) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2007
Bohaté vylití Ducha (Tt 3,4-7) Jaroslav Kernal Titovi 2007