Víra a láska – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova_0.pdf 2014
Modlitba, která oslavuje Boha – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova.pdf 2014
Závdavek dědictví – Ef 1,14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-14-osnova.pdf 2014
Těm je třeba zavřít ústa! - Tt 1,10-12 Jaroslav Kernal Titovi tt1-10-12-osnova.pdf 2014
Zapečetěni zaslíbeným Závdavkem – Ef 1,13-14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-14-osnova.pdf 2014
Slovo a Duch - Ef 1,13 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-osnova.pdf 2014
...abychom byli chválou Jeho slávy - Ef 1,12 Jaroslav Kernal Efezským ef1-12-osnova.pdf 2014
Předurčeni k dědictví – Ef 1,11 Jaroslav Kernal Efezským ef1-11-osnova.pdf 2014
Jednota v Kristu – Ef 1,10 Jaroslav Kernal Efezským ef1-10-osnova.pdf 2014
Hledání Boží vůle? – Ef 1,9 Jaroslav Kernal Efezským ef1-9-osnova.pdf 2014
Zahrnuti milostí - Ef 1,8 Jaroslav Kernal Efezským ef1-8-osnova.pdf 2013
Vykoupeni krví – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-7-ii-osnova.pdf 2013
V Něm máme vykoupení – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-7-i-osnova.pdf 2013
Adoptováni ke chvále – Ef 1,5-6 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-6-osnova.pdf 2013
Schopný pastýř – Tt 1,9 Jaroslav Kernal Titovi tt1-9-osnova.pdf 2013
Předurčeni k adopci – Ef 1,5 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-osnova.pdf 2013
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-4-osnova.pdf 2013
Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-3-4-osnova.pdf 2013
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Jaroslav Kernal Efezským ef1-2-osnova.pdf 2013
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Jaroslav Kernal Efezským ef1-1-osnova.pdf 2013
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Jaroslav Kernal Skutky sk20-20-38-osnova.pdf 2013
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Jaroslav Kernal Skutky sk20-17-31-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Jaroslav Kernal Skutky sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Jaroslav Kernal Skutky sk19-11-22-osnova.pdf 2013
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Jaroslav Kernal Skutky sk19-1-10-osnova.pdf 2013
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Jaroslav Kernal Skutky sk18-1-28-ef-osnova.pdf 2013
Svatí buďte, neboť já jsem svatý! – Lv 1-27 Jaroslav Kernal Leviticus lv-1-27-osnova.pdf 2013
Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40 Jaroslav Kernal Exodus ex1-40-osnova.pdf 2013
Milosrdný Bůh – Gn 1-50 Jaroslav Kernal Genesis gn01-50-osnova.pdf 2013
Konec jedné éry – Gn 50,1-26 Jaroslav Kernal Genesis gn50-1-26-osnova.pdf 2013
Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33 Jaroslav Kernal Genesis gn49-1-33-osnova.pdf 2013
Na sklonku života - Gn 48,1-22 Jaroslav Kernal Genesis gn48-1-22-osnova.pdf 2013
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš 01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš 03bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení zj1-17-18-osnova.pdf 2009
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
Nepřátelé Božího lidu (Neh 3,33-6,19) Jaroslav Kernal Nehemjáš 2005
Modlitba Božího muže (Neh 1,1-2,10) Jaroslav Kernal Nehemjáš 2005
Umění života v plnosti (Fp 4,11-23) Jaroslav Kernal Filipským 2005
Jazyk života (Fp 4,1-9) Jaroslav Kernal Filipským 2005
Křesťanství vs. náboženství (Fp 3,2-11) Jaroslav Kernal Filipským 2005