Název kázání Kniha Kazatel Rok Zobrazeno Osnova
Jednota v Kristu – Ef 1,10 Efezským Jaroslav Kernal 2014 1.736 ef1-10-...
Hledání Boží vůle? – Ef 1,9 Efezským Jaroslav Kernal 2014 2.759 ef1-9-...
Zahrnuti milostí - Ef 1,8 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.980 ef1-8-...
Vykoupeni krví – Ef 1,7 Efezským Jaroslav Kernal 2013 2.120 ef-1-7-...
V Něm máme vykoupení – Ef 1,7 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.856 ef-1-7-...
Adoptováni ke chvále – Ef 1,5-6 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.695 ef1-5-6...
Schopný pastýř – Tt 1,9 Titovi Jaroslav Kernal 2013 1.627 tt1-9-...
Předurčeni k adopci – Ef 1,5 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.821 ef1-5-...
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.998 ef1-4-...
Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.862 ef1-3-4...
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Efezským Jaroslav Kernal 2013 2.004 ef1-2-...
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Efezským Jaroslav Kernal 2013 1.976 ef1-1-...
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 1.848 sk20-20...
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.004 sk20-17...
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 1.969 sk19-23...
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 1.888 sk19-11...
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.050 sk19-1-...
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 1.770 sk18-1-...
Svatí buďte, neboť já jsem svatý! – Lv 1-27 Starý zákon, Leviticus Jaroslav Kernal 2013 2.151 lv-1-27...
Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40 Starý zákon, Exodus Jaroslav Kernal 2013 1.945 ex1-40-...
Milosrdný Bůh – Gn 1-50 Genesis, Starý zákon Jaroslav Kernal 2013 1.813 gn01-50...
Konec jedné éry – Gn 50,1-26 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.404 gn50-1-...
Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.249 gn49-1-...
Na sklonku života - Gn 48,1-22 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.797 gn48-1-...
Oddaný syn a věrný správce – Gn 46,31-47,31 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.762 gn46-31...
Neboj se sestoupit do Egypta! - Gn 46,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.746 gn46-1-...
Usmíření bratrů - Gn 45,1-28 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.786 gn45-1-...
Boží výchova – Gn 43,1-44,34 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.851 gn43-1-...
Nové stvoření - 2 K 5,17 2. Korintským Jaroslav Kernal 2013 2.223 2k5-17-...
Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.928 gn42-1-...
Hle, mistr snů! – Gn 40,1-41,57 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.921 gn40-1-...
Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.369 gn39-1-...
Boží soud a milost – Gn 38,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.474 gn38-1-...
Povzbuzení v Kristu - 1 Te 1-5 1. Tesalonickým, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.259 1te1-5-...
Zakotvení v Kristu - Ko 1-4 Koloským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.069 ko1-4-...
Radost v Kristu – Fp 1-4 Filipským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.449 00_fp_1...
Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14 Janovo evangelium Jaroslav Kernal 2012 2.328 j1-9-14...
Milovaný syn otrokem – Gn 37,1-36 Genesis Jaroslav Kernal 2012 2.427 gn37-1-...
Muž světa - Gn 36,1-43 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.836 gn36-1-...
Milující starší - Tt 1,6 Titovi Jaroslav Kernal 2012 1.498 tt1-6-...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer