Název kázání Kniha Kazatel Rok Zobrazeno Osnova
Nové stvoření - 2 K 5,17 2. Korintským Jaroslav Kernal 2013 2.378 2k5-17-...
Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.052 gn42-1-...
Hle, mistr snů! – Gn 40,1-41,57 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.046 gn40-1-...
Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.526 gn39-1-...
Boží soud a milost – Gn 38,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.627 gn38-1-...
Povzbuzení v Kristu - 1 Te 1-5 1. Tesalonickým, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.404 1te1-5-...
Zakotvení v Kristu - Ko 1-4 Koloským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.194 ko1-4-...
Radost v Kristu – Fp 1-4 Filipským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.601 00_fp_1...
Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14 Janovo evangelium Jaroslav Kernal 2012 2.509 j1-9-14...
Milovaný syn otrokem – Gn 37,1-36 Genesis Jaroslav Kernal 2012 2.629 gn37-1-...
Muž světa - Gn 36,1-43 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.931 gn36-1-...
Milující starší - Tt 1,6 Titovi Jaroslav Kernal 2012 1.618 tt1-6-...
Cesta bolesti a zármutku - Gn 35,8.16-29 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.489 gn35-16...
Tvoje jméno bude Izrael – Gn 35,1-15 Genesis Jaroslav Kernal 2012 814 gn35-1-...
Jákobova hořká sklizeň – Gn 33,18-34,31 Genesis Jaroslav Kernal 2012 855 gn33-18...
Boží dílo smíření – Gn 33,1-17 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.009 gn33-1-...
Kristovo narození z panny Vánoce Jaroslav Kernal 2011 2.371 2011-...
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4 2. Petrův Pavel Borovanský 2011 1.992
Dva králové, dva světy - Gn 14,1-24 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.310 gn14-01...
Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.394 gn13-5-...
Co zaseješ, to sklidíš – Gn 12,10-13,4 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.867 gn12-10...
Jít vírou - Gn 11,10-12,9 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.251 gn11-10...
Stvořitel Bůh - Gn 1-11 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.741 gn01-01...
Vysvobození z tohoto zlého věku - Gal 1,3-5 Galatským Jaroslav Kernal 2011 1.890 Ga1-3-5...
Používáme výkladové kázání – Neh 8,1-18 Charakteristiky BSK, Nehemjáš, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 718 ...
Bible je pro nás naprosto klíčová - Oz 4,1-14 Charakteristiky BSK, Starý zákon, Ozeáš, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 3.081 03bible...
Soustředíme se na Ježíše Krista - 1 K 2,2 Charakteristiky BSK, 1. Korintským, Nový zákon, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 3.193 ...
Máme velkého Boha - Mal 1,6-11 Charakteristiky BSK, Starý zákon, Malachiáš, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 2.000 01Mame-...
S radostí chválili Boha - Lk 24,46-53 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 2011 1.870 Lk24-46...
Samou radostí nemohli uvěřit - Lk 24,33-45 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 2011 1.532 Lk24-33...
Což nám srdce nehořela? - Lk 24,28-32 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 2011 1.648 Lk24-28...
Svědectví o Kristu - Lk 24,13-27 Lukášovo evangelium Jaroslav Kernal 2011 1.500 Lk24-13...
Koho hledáte? - Lk 23,55-24,12 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.755 Lk23-55...
Bezprostřední ovoce kříže - Lk 23,44-54 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.991 Lk23-44...
Nesnesitelná rychlost spasení - Lk 23,32-43 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.560 Lk23-32...
Oběť smíření za naše hříchy - Lk 23,13-31 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.691 Lk23-13...
Vysmívaný král - Lk 23,1-12 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.835 Lk23-01...
Jsi tedy Boží Syn? - Lk 22,63-71 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 1.873 Lk22-63...
Petrova zrada - Lk 23,47-62 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 2.285 Lk22-47...
Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46 Lukášovo evangelium, Nový zákon Jaroslav Kernal 2011 2.109 Lk22-33...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer