Název kázání Kniha Kazatel Rok Zobrazeno Osnova
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.172 sk19-11...
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.362 sk19-1-...
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.055 sk18-1-...
Svatí buďte, neboť já jsem svatý! – Lv 1-27 Starý zákon, Leviticus Jaroslav Kernal 2013 2.462 lv-1-27...
Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40 Starý zákon, Exodus Jaroslav Kernal 2013 2.270 ex1-40-...
Milosrdný Bůh – Gn 1-50 Genesis, Starý zákon Jaroslav Kernal 2013 2.121 gn01-50...
Konec jedné éry – Gn 50,1-26 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.661 gn50-1-...
Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.587 gn49-1-...
Na sklonku života - Gn 48,1-22 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.079 gn48-1-...
Oddaný syn a věrný správce – Gn 46,31-47,31 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.026 gn46-31...
Neboj se sestoupit do Egypta! - Gn 46,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.988 gn46-1-...
Usmíření bratrů - Gn 45,1-28 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.034 gn45-1-...
Boží výchova – Gn 43,1-44,34 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.127 gn43-1-...
Nové stvoření - 2 K 5,17 2. Korintským Jaroslav Kernal 2013 2.588 2k5-17-...
Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.208 gn42-1-...
Hle, mistr snů! – Gn 40,1-41,57 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.208 gn40-1-...
Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.725 gn39-1-...
Boží soud a milost – Gn 38,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.808 gn38-1-...
Povzbuzení v Kristu - 1 Te 1-5 1. Tesalonickým, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.580 1te1-5-...
Zakotvení v Kristu - Ko 1-4 Koloským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.360 ko1-4-...
Radost v Kristu – Fp 1-4 Filipským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.766 00_fp_1...
Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14 Janovo evangelium Jaroslav Kernal 2012 2.713 j1-9-14...
Milovaný syn otrokem – Gn 37,1-36 Genesis Jaroslav Kernal 2012 2.953 gn37-1-...
Muž světa - Gn 36,1-43 Genesis Jaroslav Kernal 2012 2.075 gn36-1-...
Milující starší - Tt 1,6 Titovi Jaroslav Kernal 2012 1.774 tt1-6-...
Cesta bolesti a zármutku - Gn 35,8.16-29 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.608 gn35-16...
Tvoje jméno bude Izrael – Gn 35,1-15 Genesis Jaroslav Kernal 2012 919 gn35-1-...
Jákobova hořká sklizeň – Gn 33,18-34,31 Genesis Jaroslav Kernal 2012 958 gn33-18...
Boží dílo smíření – Gn 33,1-17 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.129 gn33-1-...
Kristovo narození z panny Vánoce Jaroslav Kernal 2011 2.598 2011-...
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4 2. Petrův Pavel Borovanský 2011 2.123
Dva králové, dva světy - Gn 14,1-24 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.415 gn14-01...
Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.495 gn13-5-...
Co zaseješ, to sklidíš – Gn 12,10-13,4 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.983 gn12-10...
Jít vírou - Gn 11,10-12,9 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.361 gn11-10...
Stvořitel Bůh - Gn 1-11 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.867 gn01-01...
Vysvobození z tohoto zlého věku - Gal 1,3-5 Galatským Jaroslav Kernal 2011 1.980 Ga1-3-5...
Používáme výkladové kázání – Neh 8,1-18 Charakteristiky BSK, Nehemjáš, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 990 ...
Bible je pro nás naprosto klíčová - Oz 4,1-14 Charakteristiky BSK, Starý zákon, Ozeáš, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 3.379 03bible...
Soustředíme se na Ježíše Krista - 1 K 2,2 Charakteristiky BSK, 1. Korintským, Nový zákon, Tematické kázání Jaroslav Kernal 2011 3.417 ...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer