Název kázání Kniha Kazatel Rok Zobrazeno Osnova
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Efezským Jaroslav Kernal 2013 2.439 ef1-2-...
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Efezským Jaroslav Kernal 2013 2.421 ef1-1-...
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.193 sk20-20...
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.420 sk20-17...
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.376 sk19-23...
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.255 sk19-11...
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.455 sk19-1-...
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Skutky apoštolů Jaroslav Kernal 2013 2.148 sk18-1-...
Svatí buďte, neboť já jsem svatý! – Lv 1-27 Starý zákon, Leviticus Jaroslav Kernal 2013 2.545 lv-1-27...
Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40 Starý zákon, Exodus Jaroslav Kernal 2013 2.369 ex1-40-...
Milosrdný Bůh – Gn 1-50 Genesis, Starý zákon Jaroslav Kernal 2013 2.203 gn01-50...
Konec jedné éry – Gn 50,1-26 Genesis Jaroslav Kernal 2013 1.729 gn50-1-...
Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.656 gn49-1-...
Na sklonku života - Gn 48,1-22 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.169 gn48-1-...
Oddaný syn a věrný správce – Gn 46,31-47,31 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.103 gn46-31...
Neboj se sestoupit do Egypta! - Gn 46,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.061 gn46-1-...
Usmíření bratrů - Gn 45,1-28 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.102 gn45-1-...
Boží výchova – Gn 43,1-44,34 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.215 gn43-1-...
Nové stvoření - 2 K 5,17 2. Korintským Jaroslav Kernal 2013 2.691 2k5-17-...
Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.289 gn42-1-...
Hle, mistr snů! – Gn 40,1-41,57 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.300 gn40-1-...
Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.812 gn39-1-...
Boží soud a milost – Gn 38,1-30 Genesis Jaroslav Kernal 2013 2.911 gn38-1-...
Povzbuzení v Kristu - 1 Te 1-5 1. Tesalonickým, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.673 1te1-5-...
Zakotvení v Kristu - Ko 1-4 Koloským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.457 ko1-4-...
Radost v Kristu – Fp 1-4 Filipským, Nový zákon Jaroslav Kernal 2013 2.866 00_fp_1...
Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14 Janovo evangelium Jaroslav Kernal 2012 2.812 j1-9-14...
Milovaný syn otrokem – Gn 37,1-36 Genesis Jaroslav Kernal 2012 3.078 gn37-1-...
Muž světa - Gn 36,1-43 Genesis Jaroslav Kernal 2012 2.135 gn36-1-...
Milující starší - Tt 1,6 Titovi Jaroslav Kernal 2012 1.836 tt1-6-...
Cesta bolesti a zármutku - Gn 35,8.16-29 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.663 gn35-16...
Tvoje jméno bude Izrael – Gn 35,1-15 Genesis Jaroslav Kernal 2012 965 gn35-1-...
Jákobova hořká sklizeň – Gn 33,18-34,31 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.003 gn33-18...
Boží dílo smíření – Gn 33,1-17 Genesis Jaroslav Kernal 2012 1.175 gn33-1-...
Kristovo narození z panny Vánoce Jaroslav Kernal 2011 2.724 2011-...
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4 2. Petrův Pavel Borovanský 2011 2.185
Dva králové, dva světy - Gn 14,1-24 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.477 gn14-01...
Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.545 gn13-5-...
Co zaseješ, to sklidíš – Gn 12,10-13,4 Genesis Jaroslav Kernal 2011 2.044 gn12-10...
Jít vírou - Gn 11,10-12,9 Genesis Jaroslav Kernal 2011 1.404 gn11-10...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer