Jaroslav Kernal

Název Typ Kazatel Rok
Pokrytecké náboženství - Lk 6,1-11 Audio Jaroslav Kernal 2008
Ježíš a jeho učedníci - Lk 6,12-19 Audio Jaroslav Kernal 2008
Blaze chudým - Lk 6,20-26 Audio Jaroslav Kernal 2008
O vytrvalosti ve zkouškách - Jk 1,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2008
Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? - Žalm 1,1-6 Audio Jaroslav Kernal 2008
Jenom nové stvoření - Ga 6,11-18 Audio Jaroslav Kernal 2007
Co budeš sklízet? - Ga 6,6-10 Audio Jaroslav Kernal 2007
Neste břemena jedni druhých - Ga 5,26-6,5 Audio Jaroslav Kernal 2007
Choďte Duchem - Gal 5,16-26 Audio Jaroslav Kernal 2007
Pozor, ať se nesežerete! - Ga 5,7-15 Audio Jaroslav Kernal 2007
Svobodný v Kristu - Ga 5,1-6 Audio Jaroslav Kernal 2007
Už nejsi otrok, ale syn! - Ga 3,26-4,7 Audio Jaroslav Kernal 2007
Služba zákona - Ga 3,15-25 Audio Jaroslav Kernal 2007
Spasení z víry ve Starém zákoně - Ga 3,6-14 Audio Jaroslav Kernal 2007
Pošetilí Galatští! - Ga 3,1-5 Audio Jaroslav Kernal 2007
Nepohrdej Boží milostí! - Ga 2,20-21 Audio Jaroslav Kernal 2007
Ospravedlnění z víry bez skutků zákona - Ga 2,15-19 Audio Jaroslav Kernal 2007
Bojuj za svobodu v Kristu! - Ga 2,1-5 Audio Jaroslav Kernal 2007
Ježíš se modlí za své učedníky - J 17,6-19 Audio Jaroslav Kernal 2006
Jednota křesťanů není volba - J 17,20-26 Audio Jaroslav Kernal 2006
Dva zrádci a Pán - J 18,1-27 Audio Jaroslav Kernal 2006
Ukřižování Pána - J 19,17-42 Audio Jaroslav Kernal 2006
Proměněná nevěra - J 20,1-31 Audio Jaroslav Kernal 2006
Poslední snídaně Páně - J 21,1-25 Audio Jaroslav Kernal 2006
Boží Slovo nesmí být zneváženo - Tt 2,1-5 Audio Jaroslav Kernal 2007
Zjevila se Boží milost - Tt 2,11 Audio Jaroslav Kernal 2007
Milost pro současnost - Tt 2,11-15 Audio Jaroslav Kernal 2007
Bohaté vylití Ducha - Tt 3,4-7 Audio Jaroslav Kernal 2007
Jak nakládat se sektáři - Tt 3,8-11 Audio Jaroslav Kernal 2007
Vynikat v dobrých skutcích - Tt 3,12-15 Audio Jaroslav Kernal 2007

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer