Pavel Borovanský

Název Typ Kazatel Rok
Lid vyvolený do podivuhodného světla (1Pt 2,9) Audio Pavel Borovanský 2015
Kříž mění vše (1Pt 2,10) Audio Pavel Borovanský 2015
Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10) Audio Pavel Borovanský 2015
Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12) Audio Pavel Borovanský 2015
Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14) Kázání Pavel Borovanský 2015
Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14) Audio Pavel Borovanský 2015
Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17) Kázání Pavel Borovanský 2015
Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17) Audio Pavel Borovanský 2015
Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20) Kázání Pavel Borovanský 2015
Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20) Audio Pavel Borovanský 2015
Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25) Kázání Pavel Borovanský 2015
Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25) Audio Pavel Borovanský 2015
Staré pominulo, hle je tu nové! (1Pt 2,21) Kázání Pavel Borovanský 2015
Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25) Kázání Pavel Borovanský 2015
Staré pominulo, hle, je tu nové! (1Pt 2,24) Audio Pavel Borovanský 2015
Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2) Kázání Pavel Borovanský 2016
Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4) Kázání Pavel Borovanský 2016
Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2) Audio Pavel Borovanský 2016
Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25) Audio Pavel Borovanský 2015
Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4) Audio Pavel Borovanský 2016
Největší chlouba křesťana (1Pt 3,5) Kázání Pavel Borovanský 2016
Největší chlouba křesťana (1Pt 3,5) Audio Pavel Borovanský 2016
Pokorná podřízenost, první krok lásky! (1Pt 3,7) Kázání Pavel Borovanský 2016
Dědicové požehnání (1Pt 3,8-9) Kázání Pavel Borovanský 2016
Nedejte se přimět k neposlušnosti, nebojte se! (1Pt 3,5-6) Kázání Pavel Borovanský 2016
Spravedlnost vyšší farizejů a zákoníků! (1Pt 3,10-12) Kázání Pavel Borovanský 2016
Spravedlnost vyšší zákoníků a farizeů (1Pt 3,10-11) Audio Pavel Borovanský 2016
Dědicové požehnání (1Pt 3,8-9) Audio Pavel Borovanský 2016
Pokorná podřízenost - první krok lásky (1Pt 3,7) Audio Pavel Borovanský 2016
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15) Kázání Pavel Borovanský 2016

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer