Petr Papež

Název Typ Kazatel Rok
Víra, která přemáhá svět - Joz 15 Audio Petr Papež 2009
Pouze víra získává dědičný podíl - Joz 16-17 Audio Petr Papež 2009
Poslední podíly - Joz 18-19 Audio Petr Papež 2009
Bůh je naše útočiště - Joz 20 Audio Petr Papež 2009
Vy však jste královské kněžstvo - Joz 21 Audio Petr Papež 2009
Dovedli vítězství do konce - Joz 10,16-43 Audio Petr Papež 2009
Dobytí severu - Joz 11-12 Audio Petr Papež 2009
Návrat zajordánských kmenů - Joz 22 Audio Petr Papež 2009
Pamatujte na dvě cesty! - Joz 23 Audio Petr Papež 2009
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu - Joz 24 Audio Petr Papež 2009
Chvalte Hospodina - Ž 34,1-11 Audio Petr Papež 2009
... i vás budou pronásledovat! - J 15,18-25 Audio Petr Papež 2010
Milost vám a pokoj v hojnosti - 1 Pt 1,1-2 Audio Petr Papež 2010
Spasení od milosrdného Boha - 1 Pt 1,3-5 Audio Petr Papež 2010
Radost a víra - 1 Pt 1,6-9 Audio Petr Papež 2010
Veliké spasení - 1 Pt 1,10-12 Audio Petr Papež 2010
Žánry v Bibli I. Audio Petr Papež 2009
Žánry v Bibli II. Audio Petr Papež 2009
Porážka Adonísedeka - Joz 10,1-15 Audio Petr Papež 2009
Lest Gibeónců - Joz 9,1-27 Audio Petr Papež 2008
Vítězství nad Ajem - Joz 8,1-35 Audio Petr Papež 2008
Akánův hřích - Joz 7,1-26 Audio Petr Papež 2008
Dobytí Jericha - Joz 6,1-27 Audio Petr Papež 2008
Jděte do zaslíbené země - Joz 1,10-18 Audio Petr Papež 2008
Víra nevěstky z Jericha - Joz 2,1-24 Audio Petr Papež 2008
Opět suchou nohou! - Joz 3,1-17 Audio Petr Papež 2008
Památník v Gilgálu - Joz 4,1-24 Audio Petr Papež 2008
Mezi Jordánem a Jerichem - Joz 5,1-12 Audio Petr Papež 2008
Setkání s velitelem Hospodinova zástupu - Joz 5,13-15 Audio Petr Papež 2008
Hledejte to, co je nad vámi - Kol 3,1-11 Audio Petr Papež 2008

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer