Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-13-14-osnova.pdf 2015
Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-11-12-osnova.pdf 2015
Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-1-10-osnova.pdf 2015
Kříž mění vše (1Pt 2,10) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-10-osnova.pdf 2015
Lid vyvolený do podivuhodného světla (1Pt 2,9) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-9-osnova.pdf 2015
Dvě cesty (1Pt 2,7-8) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-7-8-osnova.pdf 2015
Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-6-osnova.pdf 2015
Život a světlo lidí II. (1Pt 2,5) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-5-osnova.pdf 2014
Život a světlo lidí I. (1Pt 2,4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-4-osnova.pdf 2014
Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt02-1-3-5osnova_11.pdf 2014
Cizinci skrytí v Bohu (1Pt 1,1-25) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt01-1-25.pdf 2014
Závazek vykupující milosti, závazek synovství! (1Pt 1,17-19) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt1-17-19-osnova.pdf 2013