Nevystižitelné Kristovo bohatství (Ef 3,8) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-8-osnova.pdf 2015
Služebník evangelia (Ef 3,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-7-osnova.pdf 2015
Zjevené tajemství (Ef 3,3-6) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-6-osnova.pdf 2015
Duch svatý zjevuje (Ef 3,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-5-osnova-ii.pdf 2015
Porozumění skrze zjevení (Ef 3,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-5-osnova.pdf 2015
Vězeň a apoštol kvůli vám (Ef 3,1-2) Jaroslav Kernal Efezským
2015
Vězeň kvůli Pánu (Ef 3,1) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-1-osnova.pdf 2015
Společně budováni (Ef 2,22) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-22-osnova.pdf 2015
Harmonicky spojeni (Ef 2,21) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-21-osnova.pdf 2015
Pevný základ (Ef 2,20) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-20-osnova.pdf 2015
Boží rodina (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
Ef2-19-II-osnova.pdf 2015
Spoluobčané svatých (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-19-osnova.pdf 2015
Máme přístup k Otci (Ef 2,18) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-18-osnova.pdf 2015
Přišel a zvěstoval pokoj (Ef 2,17) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-17-osnova.pdf 2015
On je náš pokoj (Ef 2,14-16) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-14-16-osnova.pdf 2014
Učiněni blízkými (Ef 2,13) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-13-osnova.pdf 2014
Odloučeni (Ef 2,12) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-12-osnova.pdf 2014
Pamatujte! (Ef 2,11) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-11-osnova.pdf 2014
Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-11-22-osnova.pdf 2014
Sola fide - Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-8-9-osnova.pdf 2014
Sola gratia - Jedině milostí (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-8-10-osnova.pdf 2014
Důkaz pro nadcházející věky (Ef 2,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-7-osnova.pdf 2014
Posazeni v nebesích (Ef 2,6) Jaroslav Kernal Efezským
ef-2-6-ii-osnova.pdf 2014
Vzkříšeni s Kristem (Ef 2,6) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-6-i-osnova.pdf 2014
Sjednoceni s Kristem (Ef 2,5-6) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-5-6-osnova.pdf 2014