Vykoupeni krví (Ef 1,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef-1-7-ii-osnova.pdf 2014
V Něm máme vykoupení! (Ef 1,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef-1-7-i-osnova.pdf 2013
Adoptováni ke chvále (Ef 1,5-6) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-5-6-osnova.pdf 2013
Předurčeni k adopci (Ef 1,5) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-5-osnova.pdf 2013
Užitek učení o vyvolení (Ef 1,4) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-4-osnova.pdf 2013
Napsáno na obalu Bible (Ef 1,3-4) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-3-4-osnova_1.pdf 2013
Prostředí křesťanského života (Ef 1,2) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-2-osnova.pdf 2013
Svatým věřícím v Kristu (Ef 1,1) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-1-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství (Sk 19,23-20,1) Jaroslav Kernal Efezským
sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013